Classmeeting

Mengisi kejenuhan aktivitas belajar-mengajar. Setiap akhir semester diadakan classmeeting dengan harapan ada variasi kegiatan yang menggembirakan.

Futsal

Lomba hadang

Lomba memasak

Pertandingan voli

Memasukkan paku dalam botol

Memindahkan air

Tarik tambang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *